Heeft u Facebook gebruikt?

Doe mee met onze massaclaim!

KRIJG TOT € 1.500 TERUG VAN FACEBOOK.

Wij eisen van Facebook dat het zijn onrechtmatige
gegevensverwerking stopzet en het datalek
compenseert.

Nieuwsartikelen

5 miljoen

Facebookgebruikers in Nederland getroffen

€ 10.4 miljoen

Minimale geclaimde schade

2018 - heden

periode gedekt voor compensatie

Facebook schendt al jaren de privacyrechten van miljarden mensen. Wij willen dat dit stopt.

Het verdienmodel van Facebook is gebaseerd op het verzamelen van zoveel mogelijk persoonlijke gegevens, om deze aan de hoogste bieder te verkopen voor advertentiedoeleinden. Alles moet wijken voor de commerciële motieven van de Amerikaanse techreus, ook de online veiligheid en privacy van Facebook-gebruikers.

Wij eisen van Facebook dat het zijn onrechtmatige gegevensverwerkingspraktijken stopzet en het datalek compenseert. SOMI zal namens alle Facebook-gebruikers in Nederland een claim indienen.

  • € 500.- voor iedereen die Facebook gebruikt na 25 mei 2018.
  • € 1.000.- voor de slachtoffers van wie gegevens zijn gelekt bij een datalek.
  • € 1.500.- voor degenen die in beide categorieën vallen.

Datalek

Facebook introduceerde een functie die gemakkelijk misbruikt kon worden. Een datalek was het gevolg; gegevens van 533 miljoen gebruikers belandden op het Dark Web. Facebook kreeg hiervoor een boete van € 265 miljoen, maar de schade van Facebook-gebruikers is daarmee niet vergoed.

Persoonsgegevens

Facebook gebruikt al jaren persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden, zonder dat zij daarvoor een geldige grondslag heeft. Dat is in strijd met de wet.

In strijd met de wet

Facebook heeft jarenlang persoonsgegevens doorgegeven naar de Verenigde Staten, zonder voldoende waarborgen om te voorkomen dat die gegevens misbruikt worden. Dat is in strijd met de wet.

Doelen van de claim

Facebook moet zijn gebruikers beter beschermen en stoppen met het schenden van hun privacy:

  • 1. Facebook moet stoppen met het gebruik van persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden zonder geldige wettelijke basis.
  • 2. Facebook moet stoppen met doorgeven van persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten zonder voldoende waarborgen.
Doe mee met onze actie en zorg dat dit stopt.
Met uw steun kunnen wij collectief een vuist maken. Door samen een claim in te dienen, geven we een signaal aan
bedrijven dat ze zorgvuldig met onze persoonsgegevens moeten omgaan.

Krijg uw schade vergoed, wij vorderen tot € 1.500 per persoon.

Aanmelden

Tijdlijn

6 november 2023

Inschrijving collectieve actie bij de Nederlandse rechter op grond van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

tijdlijn

3 november 2023

Een dagvaarding werd betekend aan Meta

tijdlijn

29 september 2023

Reactie ontvangen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download PDF download
tijdlijn

15 september 2023

SOMI heeft een klacht ingediend bij de Data Protection Commission (DPC) in Ierland

Download PDF download
tijdlijn

15 september 2023

SOMI heeft een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Download PDF download
tijdlijn

22 juli 2023

SOMI heeft een klacht ingediend bij Meta

Download PDF download
tijdlijn

8 september 2021

SOMI startte een Facebook-campagne voor het controleren van datalekken

tijdlijn

Wat te doen als uw persoonlijke gegevens
voorkomen in het Facebook Datalek?

Het verdienmodel van Facebook is gebaseerd op het verzamelen van zoveel mogelijk persoonlijke gegevens, om deze
aan de hoogste bieder te verkopen voor advertentiedoeleinden. Alles moet wijken voor de commerciële motieven van
de Amerikaanse techreus, ook de online veiligheid en privacy van Facebook-gebruikers.

check

Gebruik sterke wachtwoorden van minimaal 15 tekens, hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen.

check

Schakel 2-factor-authenticatie in op uw account. Probeer authenticatie-apps van derden om inlogcodes te genereren.

check

Wijzig uw beveiligings- en aanmeldingsinstellingen, schakel waarschuwingen in voor elk type niet-herkende aanmeldingen..

check

Haal uw persoonlijke gegevens op van Facebook. SOMI kan uw persoonsgegevens namens u verzamelen en onderzoeken of dergelijke gegevens zijn verzameld in overeenstemming met de AVG.

check

Werk uw gegevens bij - verwijder onnodige persoonlijke informatie.

check

Pas op voor 'Smishing' (SMS-phishing) pogingen. Klik niet op links en beantwoord geen sms-berichten van onbekende afzenders.

Over Somi

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is een non-profit organisatie die is opgericht om vraagstukken van maatschappelijk belang te signaleren en beïnvloeden. SOMI is een erkende claimstichting op het gebied van privacy en data-autonomie en zet zich onder meer in voor de bescherming van de grondrechten van consumenten en minderjarigen die gebruik maken van online diensten. Met de app die SOMI heeft ontwikkeld, willen we het eigendom en de controle over persoonlijke gegevens teruggeven aan alle mensen: All your data. all yours.

SOMI is een aangewezen organisatie voor collectieve acties in de Europese Unie. Voor meer informatie, kijk op Rijksoverheid.nl.

SOMI onderzoekt misstanden, informeert het publiek en helpt benadeelde partijen. SOMI doet dit door het voeren van collectieve procedures en het claimen van schadevergoeding.

Kijk voor meer informatie over SOMI op www.somi.nl

Daar vindt u onder andere onze statuten, verslagen van het Bestuur en de Raad van Toezicht en informatie over onze governancestructuur en Claimcode compliance.

Krijg uw schade vergoed, wij vorderen tot € 1.500 per persoon.

Aanmelden